از شیرهای یکطرفه برای جلوگیری از بازگشت جریان سیال استفاده می گردد، این نوع شیرها جریان را تنها در یک جهت عبور می دهند و اگر فشار سیال در ورودی شیر به حد لازم نرسد شیر عمل نخواهد کرد.

کلاس 150
آلیاژ فولادی WCB
سایز 6 اینچ
سیت ۱۳ درصد کروم

دیدگاه ثبت شده 0

ثبت نظرات