شیر ادکو (پلاگ ولو) فلنچی سه راهی


برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

تعداد
اضافه به سبد

در شیر پلاگ ولو حرکتهای دورانی مجرابند موجب قطع و وصل جریان سیال می گردد. بدنه شیر پلاگ ولو به صورتی طراحی و ساخته می شود که برای قرار گرفتن توپی بصورت مخروطی و یا استوانه ای متناسب باشد. مجرابند شیر پلاگ ولو یک جسم سخت است که دارای یک سـوراخ است که برای عبور جریان قراردارد، این سوراخ با زاویه 90 درجه در جهـت طـولی مجرابند قرار میگیـرد، در وضعــیت باز بودن شیر پلاگ ولو ، محل عبور جریان در شیر پلاگ ولو یا ورودی و خروجی با هم در یک راستا قرار میگیرد در حالیکه توپی به اندازه 90 درجه نسبت به وضعیت باز تغییر وضعیت میدهد. قسمت صلب روی توپی مسیر جریان را میبندد و جریان سیال قطع میگردد.

ظرفیت شیر پلاگ ولو بستگی به قطر و مساحت سطح روزنه شیر پلاگ ولو دارد و هر چه قدر نسبت این قطر به لوله نزدیک باشد بازده شیر پلاگ ولو به عنوان یک وسیله کنترل کننده جریان کم خواهد شد. شیر سماوری و یا در جایی که سیال گازی است برای تنظیم جریان، دقت تنظیم دبی نسبت به شیر توپی کمتر است.

کلاس 150
آلیاژ چدن GGG
سایز 6 اینچ
کشور سازنده انگلیس
دمای حرارتی 300

دیدگاه ثبت شده 0

ثبت نظرات